Trakya Sondaj

Yer Altı Suyu Arama Ruhsatı

Yer Altı Suyu Arama Ruhsatı

DSİ SONDAJ RUHSATI NEDİR? (YERALTI SUYU ARAMA VE YERALTI SUYU KULLANMA RUHSATI)

Yeraltı Su Kaynaklarından İstifade Etmek İsteyen Gerçek Yâda Tüzel Kişiler Muhakkak Sondaj Açtırmadan Önce YERALTI SUYU ARAMA RUHSATI Ve YERALTI SUYU KULLANMA RUHSATI Almak Zorundadır. 167 Numaralı YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN Tasarısı 1960 Yılında Yürürlüğe Girmiştir. Bu Kanunun Amacı Yeraltındaki Su Kaynaklarını Korumak Ve Mazbut Vakıflar Hariç, Vatandaşların Yeraltındaki Su Kaynaklarını Bilinçli Bir Şekilde Kullanmasını Sağlamaktır.

 

DSİ SONDAJ RUHSAT AŞAMALARI NELERDİR?

Sondaj Açtıracak Gerçek Yâda Tüzel Kişiler İlk İş Olarak Sondaj Açtırmak İçin Anlaştığı Firma İle Gerekli Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip Yeraltı Suyu Arama Ruhsatı Başvurusunu Yapması Gerekmektedir.  Firmamız Bünyesinde Bulunan Jeoloji Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri Ve Sondaj Teknikerleri Kontrolünde Sizden Sondaj Açılacak Yer İçin Bazı Evraklar Talep Edilir. Bu Evraklar Mühendisler Tarafından DSİ Bölge Müdürlüğüne Teslim Edilerek Sizin Adınıza Başvuru Yapılır. İlk Başvuru Yeraltı Suyu Arama Ruhsatı Başvurusu Dur. (Sit Alanları, Su Koruma Havzaları Ve Yasaklı Bölgeler Hariç ) Bu Başvuru Sondaj Açılması Düşünülen Arazi İçin Geçerli Olup Sürelidir. Bu Süre Ruhsat Tarihinden İtibaren 1 yıldır. Yeraltı Suyu Arama Ruhsatı Genellikle 1-2 Hafta İçerisinde Çıkmaktadır.

Çıkan Bu Arama Ruhsatı İle Başvuru Yapılan Arazi İçerisinde 1 Yıl Boyunca Yeraltı Suyu Arama Faaliyetleri Yapılabilir. Yapılan Sondaj Açma Faaliyetleri Esnasında Yeraltı Suyu Bulunan Sondaj Kuyusunun Koordinatı Alınarak 2. Aşama Olarak Yeraltı Suyu Kullanma Ruhsatı Başvurusu Yapılır. Bu Başvuru Esnasında İlaveten İstenilen Evraklar İle Birlikte Sondaj Kuyusuna Montaj Edilmesi Düşünülen Dalgıç Pompa Seviyesi, Statik Seviye Ve Dinamik Seviye Bilgileri DSİ Bölge Müdürlüğü İle Paylaşılarak Günlük Su İhtiyaç Miktarı Talep Edilir. DSİ Bölge Müdürlüğü Sondaj Kuyusu İçin Günlük Çekilecek Su Miktarını Belirler. Bu Esnada DSİ Bölge Müdürlüğü Onaylı Su Sayacı Talep Eder. Firmamız Sayaç Resmi, Sayaç Numarası İle Son Evrak Kaydını Yaptıktan Sonra Yeraltı Suyu Kullanma Ruhsatı Nın Çıkmasını Bekler. Yeraltı Suyu Kullanma Ruhsatı Genellikle 1-2 Hafta İçerisinde Çıkmaktadır.

 

Yeraltı Suyu Kullanma Ruhsatı Çıktıktan Sonra DSİ Bölge Müdürlüğünün Belirlediği Yıllık Su Çekme Miktarı Göz Önünde Bulundurularak Sondaj Kuyusundan Su Çekmenizde Bir Sakıncası Kalmayacaktır. Kuyudan Çekilecek Suyun Kullanım Alanına Ve Miktarına Göre DSİ Bölge Müdürlüğü Ücretlendirme Yapabilmektedir.

 

DSİ SONDAJ RUHSATI NASIL ALINIR?

Sondaj Açtırmak İsteyen Gerçek Yâda Tüzel Kişiler Firmamıza DSİ Ruhsat İşlemlerini Yaptırabilirler. Münferit Müracaat İle Alınamayan Bu Ruhsatlar; Jeoloji Mühendisi Veya Jeofizik Mühendisi İle Yetkili Sondaj Teknikeri Kontrolü Ve Sorumluluğunda Alınabilmektedir. Sizde Ruhsat Başvurusu, Su Kullanım Ücretlendirmesi, Harçlar Vb. İle İlgili Olarak Firmamızı Arayarak Bilgi Alabilirsiniz.

 

Sevgi Ve Saygılarımızla.